Garantía
Garantía

Garantía

Políticas de garantía

Visión CNC
Ser a marca de primeira elección na industria eléctrica

Período de garantía: para equipos de transmisión e distribución, 18 meses desde a data de entrega ou 12 meses desde a data de aceptación da instalación e proba (de acordo coa data de caducidade anterior);para outros aparellos de baixa tensión, 24 meses desde a data de fabricación.O período de garantía pode modificarse en función do contrato asinado cos clientes.

Durante o período de garantía, os usuarios gozarán do noso servizo de garantía a través do noso departamento de atención ao cliente, o centro de atención ao cliente autorizado ou o seu distribuidor local.Se tes algunha dúbida, ponte en contacto con CNC ou chama ao teu distribuidor local.
contact information: Service@cncele.com

De acordo co acordo do contrato, CNC é responsable dos produtos defectuosos dentro do período de garantía.CNC proporcionará un servizo compensable despois do período de garantía.CNC non se fai responsable dos custos ocasionados debido a outro problema, excepto o problema de calidade, sen limitación á instalación incorrecta, mal uso, abuso, neglixencia ou reacondicionamento, método de control diferente ás instrucións técnicas informadas polo CNC.

O CNC soporta a perda por avaría ou dano do produto ou etc. só na medida do valor do propio produto, excluídas as perdas indirectas.

En caso de forza maior ou outros factores incontrolables, incluíndo, entre outros, guerras, disturbios, folgas, pestes ou outras epidemias, que teñan como consecuencia a non implantación dos servizos deste, CNC ten dereito a prestar os servizos unha vez eliminados os obstáculos, e non asume ningunha responsabilidade.